Deskundig advies
Gehele jaar aanplantbaar
Eigen aanplantservice
Groot assortiment
Persoonlijk 3d tuin ontwerp mogelijk
Inclusief aanplantinstructies

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Uniekebomen.nl, hierna te noemen "Verkoper", betreffende de verkoop en levering van bomen en heesters via de webshop uniekebomen.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Uniekebomen.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Prijzen en Verzendkosten

2.1 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2 Voor de verzending van bestellingen gelden de volgende tarieven:

  • Bestellingen tot €500: €39,95 verzendkosten.

  • Bestellingen vanaf €500 tot €1000: €29,95 verzendkosten.

  • Bestellingen vanaf €1000: Gratis verzending.

2.3 De verzendkosten worden automatisch berekend en weergegeven bij het afrekenen van uw bestelling.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Uniekebomen.nl streeft ernaar om bestellingen binnen Nederland te leveren binnen de afgesproken leveringstermijnen. De standaard leveringstermijn is maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Leveringen zijn beperkt tot de maatvoering 20-25 of kluit/pot maat tot 70cm. Voor grotere maten kunt u direct contact opnemen met Uniekebomen.nl voor een offerte op maat.

4. Betaling

4.1 Betaling dient vooraf te geschieden via de door Uniekebomen.nl aangeboden betalingsmethoden tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij niet-tijdige betaling is de koper in verzuim; vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden is de koper de wettelijke rente verschuldigd en alle incassokosten.

5. Retournering en Annulering

5.1 De koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

5.2 Geretourneerde producten worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet gebruikt is en in de originele staat verkeert.

5.3 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.

6. Garantie en Aansprakelijkheid

6.1 Uniekebomen.nl garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van welke gebreken ook.

6.2 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uniekebomen.nl of haar ondergeschikten.

7. Privacy

7.1 Uniekebomen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

8. Geschillen

8.1 Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uniekebomen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uniekebomen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.